Gudstjenester

Gudstjeneste
Tid:07-07-2015 10:15
Præst:Winkel
Vis flere

Arrangementer

Morgensang
Tid: 09-07-2015 09:30
Sted: Aaby sognegård
Vis flere

INDSAMLINGER

I april går de penge, der bliver samlet ind i kirken til Aaby sogns julehjælp
 

 

Tilmeldings-link til minikonfirmand 2015-2016 

KLIK HER

Ugens prædiken

Her kan du læse prædikenen fra i søndags - eller fra en af de tidligere søndage.

KLIK HER


 

 

Ledig stilling som kordegn ved Aaby og Vedsted Kirker i Jammerbugt Provsti

Da vores kordegn gennem 16 år har valgt at gå på efterløn, opslås en stilling som kordegn uden kirketjeneste ved Aaby Sogn i Aabybro og Vedsted Sogn i Birkelse.
Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2015.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.
Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

Aaby og Vedsted sogne er aktive sogne, hvor der foregår rigtig meget. Konfirmander, minikonfirmander, kor, kirkelegestue, babysalmesang, formiddagskaffe, kristendomskursus, spaghettigudstjenester, sogneaftener og samarbejde med skoler og børnehaver.
Aaby har ca. 6.000 indbyggere. Der er ansat 1½ præst, en organist, en kirketjener, en kirkesanger, en sognemedhjælper og en deltidskordegn. På kirkegården er ansat en kirkegårdsleder og 3 gartnere og gartneriarbejdere.
Vedsted sogn har ca. 1.270 indbyggere. Der er ansat ½ præst, en organist, en kirkesanger, en graver og to gravermedhjælpere.
Vi forventer, at du:

Der er pligt til at gøre tjeneste andre steder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre menighedsråd herom.
 
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
 
Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen efter forhandling mellem Ministeriet og de forhandlingsberettigede parter.
 
Det er en forudsætning for ansættelsen, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører fem ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.
 
Stillingen er i løngruppe 2 med en årlig intervalløn på 267.830,54 kr. – 354.875,59 kr. for en fuldtidsstilling (aktuelt niveau). Fikspunktet er 281.224 kr. (aktuelt niveau). Hertil ydes et årligt rådighedstillæg på for tiden 31.776,09 kr. for en fuldtidsstilling (aktuelt niveau).
 
Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomsten § 3, stk.1 mellem menighedsråd og Danmarks kordegneforening.
 
Der må forventes en prøvetid på 3 måneder.
 
Der vil blive indhentet børneattest.
 
Vil du vide mere, kan du kontakte:
Menighedsrådsformand Karl-Andy Larsen tlf. 3085 6433 eller pka.larsen@gmail.com
Kordegn Ulla Bojesen tlf. 9824 4100 eller uja@km.dk
 
Er du interesseret, så send din ansøgning pr. mail til 8379fortrolig@sogn.dk
 
Ansøgningsfrist: 15. juli 2015 kl. 12.00.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted: Fredag d. 17. juli 2015 fra kl. 13.00.


Medarbejderfest 

På årets første lune sommeraften blev der holdt fest for frivillige, ansatte og menighedsråd ved Aaby kirke. Det var en dejlig fest med gang i grillene og softicemaskinen, så der var noget for enhver aldresgruppe. Tak til alle medarbejder for et godt samarbejde - også til dem, der af den ene eller anden grund ikke deltog. God sommer.
 

Konfirmationsdatoer 2018: 
 
i Aaby kirke
for Aabybro Skole


Torsdag d. 10. maj (Kristi Himmelfartsdag)
Lørdag d. 12. maj
Søndag d. 13. maj

Den enkelte konfirmand(-familie) vælger selv den dato, der passer bedst.
Tidspunktet er kl. 10.15, men hvis der er flere end 23 konfirmander tilmeldt samme dato, vil der blive afholdt to eller tre konfirmationsgudstjenester denne dag.
Det bliver så enten kl. 9.00 og 11.00 eller 8.30, 10.15 og 12.00 (og man kan ikke vælge mellem disse tidspunkter!)


Erfaringen viser, at mange vælger lørdag. ”Prisen” for det er, at der ikke er så mange pladser i kirken pr. konfirmand den dag, og der er ikke så meget tid efter gudstjenesten til fotografering og hyggesnak på parkeringspladsen. Søndag er der både god plads og god tid.

I slutningen af 6. klasse uddeler præsterne et tilmeldingsskema til konfirmationsforberedelse i klasserne. Det får børnene med hjem, og her afkrydser I den valgte dato.
Der skal ikke ske tilbagemelding af den valgte dato før den tid.

 

Billeder fra kirkelegestue 

Klik på linket og se de nyeste billeder fra kirkelegestue for dagplejegrupper og vuggestuer. 

Kirkegårdstakster 

Du kan nu se kirkegårdstakster for 2015 

 

 

 

 

 

Velkommen til Aaby Kirke i Aabybro

Aaby kirke • Kirkevej 21 • 9440 Aabybro • tlf: 98 24 41 00